Jag får många frågor om just storleken på pudel
 
Mellanpudelns mankhöjd skall ligga över 35 och t o m 45 cm.
Dvärgpudel
Dvärgpudelns höjd över 28 cm och högst 35 cm.
Toypudel
Toypudeln. Den skall vara under 28 cm och 25 cm anses vara idealhöjden.
(Fram till 1988 var dvärgpudeln den minsta storleken)
 
Dvärgpudel och toypudel skall i sin helhet ge intryck av en förminskad mellanpudel.

OBS! När man blandar storlekarna får man på stamtavlan den största föräldrerns storlek. Man kan sedan ställa ut huden och få den slutmätt. Man får inte blanda in Storpudel...